Debyyttinäyttely
FM Saara Suojoki
2007

Forsblom Projects:issa nähdään 1.3.-1.4.2007 taidemaalari Kukka Paavilaisen näyttely, jossa on esillä yksitoista öljyvärimaalausta ja yksi valokuva vuosilta 2005-2007. Nyt avautuva näyttely on taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely.

Kukka Paavilainen tarkastelee teoksissaan luontoa, kaupunkimaisemia ja paikkoja, joissa luonto ja sivilisaatio kohtaavat. Maalausten aiheina ovat mm. takapihojen jäteastiat ja luonnonmaiseman keskellä lepäävät nesteitä kuljettavat putket. Paavilainen kuvaa teoksissaan konkreettisia aiheita, mutta ilmaisutyyli on usein minimalistinen ja abstrahoitu. Näyttelyn maalauksia yhdistää paljaaksi jätetty pellavakangas, jonka taiteilija pohjustaa läpinäkyvästi vehnäjauholiisterillä. Paavilainen maalaa paksulla öljyvärillä niin, että harvat vedot ovat selkeästi esillä.

Gallerian katutasoon ripustetuissa teoksissa nähdään jäteastioita: graffitein koristeltuja,

auringonlaskun värjäämän tornin varjoon jääneitä tai hellästi toisiinsa nojaavia roskapönttöjä. Maalauksissa laatikot ovat kaksin tai ryhmänä, ryhmittyneinä suhteessa toisiinsa. Suuret jäteastiat kantavat sisällään poisheitettyä ja torjuttua. Paavilaisen roskapöntöt ovat inhimillisiä: vaikka ihminen on poissa teoksista, inhimilliset tunteet ovat kuitenkin läsnä. Teokset nostavat esille elämänkaaren eri vaiheisiin, ihmissuhteiden valta-asetelmiin, yksinäisyyteen, kohtaamisiin ja sosiaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Gallerian kellarikerroksessa siirrytään maisemien maailmasta astetta syvemmälle kohti maata, sisemmäksi. Esillä on sarja maalauksia putkien suista, jotka valuttavat nestettä maahan. Teoksissa voi nähdä viittauksia mielen alitajuntaan, naiseuteen, seksuaalisuuteen ja naisen haluun.

Katutasossa olevien teosten ilmentämät sosiaaliset kuviot muuttuvat kellarissa yksilön omiksi kokemuksiksi. Sisuksensa paljastavat putket toimivat vastakohtina jäteastioille, jotka kätkevät sisäisen säiliönsä sosiaalisille kohtaamisille ja ulkomaailman heijastuksille alttiin tyhjän pintansa alle.

Kukka Paavilainen (s. 1976) valmistui kuvataiteen maisteriksi 2005 Kuvataideakatemian maalaustaiteen osastolta. Hän on suorittanut myös humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon 2005 Helsingin yliopistosta ja tehnyt opintoja Lahden taideinstituutissa 1999-2001. Paavilaisen teoksia on nähty aiemmin mm. Kuvataideakatemian lopputyönäyttelyssä Helsingin kaupungin taidemuseossa Tennispalatsissa 2005 sekä Suomen Taiteilijain 107. näyttelyssä Helsingin Taidehallissa 2002.

Debut Exhibition
MA Saara Suojoki
2007

Forsblom Projects exhibits the works of painter Kukka Paavilainen. Eleven oil paintings and one photographic work are on view from the years 2005 to 2007. The present exhibition is the artist’s first solo exhibition.

In her works Kukka Paavilainen examines nature, cityscapes and locations where nature and civilization meet. The subject matter includes litter bins in backyards and sewage plumbing amidst the country landscape. Paavilainen depicts concrete subjects, but the style of expression is minimalistic and abstracted. The paintings are linked together by the barren linen canvas, which the artist has primed with a translucent wheat flour paste. Paavilainen paints with thick oil paints so that the sparse brush strokes stand out.

The works hung on the ground floor of the gallery depict litter bins: decorated with graffiti,

gently leaning towards each other. The litter boxes are paired or grouped in relation to each other. The large bins carry in them the discarded and the repudiated. Paavilainen’s litter bins are human-like: though people are absent, human emotions are still immanent. The works raise questions that relate to the phases of our lifespan, the power relations within relationships, loneliness, human encounters and sociality.

In the gallery’s basement one moves from landscapes to a deeper level, in to the ground. The series of paintings depict mouths of pipes pouring liquid to the ground. They can be seen containing references to the subconscious, femininity, sexuality and female desire.

The social patterns seen in the works above change in the basement to the interior experiences of the individual.

The pipes that reveal their innards become a counterpoint to the litter bins. The containers hide their inner core beneath their empty surface – a surface vulnerable to the reflections and effects of the surrounding environment.

Kukka Paavilainen (b. 1976) received her MA from the Finnish Academy of Fine Art’s Painting Programme in 2005. She has BA from the Helsinki University Faculty of Arts. She has studied painting at the Lahti Art Institute from 1999 to 2001. Paavilainen’s works have been on show previously in 2005 at the Degree Show of the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki City Art Museum Tennispalatsi, as well as at the 107th exhibition of the Artists’ Association of Finland at Kunsthalle Helsinki in 2002.